Samordning av digitalt ""storytelling"" och verksamhetsmodellering
för att utveckla utbildning i entreprenörskap för vuxna utanför tätort
Vill du vara effektivare när du driver ditt företag? Kolla in LiveCanvas läromedel nedan!
Om Livecanvas
LiveCanvas projektet har beviljats av Europeiska kommissionen, med stöd av Erasmus + programmet. Det varar i 25 månader, från den 1 september 2016 till 30 september 2018.

LiveCanvas projektet syftar till att utveckla lärande innehåll och digitala verktyg för att främja kunskaper om företagande för vuxna utanför tätorter genom att samordna digitalt berättande (""Storytelling"") och verksamhetsmodellering .

Målgrupper och mottagare av LiveCanvas är:
• Företagare på landsbygden som driver mindre företag/familjeägda.
• Nystartade företag
• Arbetslösa vuxna bosatta utanför tätorter som planerar att öppna eget företag
• Vuxenutbildningsanordnare med intresse för projektresultatet
Mål
LiveCanvas projektets huvudsyfte är att utveckla viktiga entreprenöriella kompetenser för företagare, nystartade företag och arbetslösa vuxna utanför tätorter.

Detta ska ske genom:
  • utveckling av utbildningsmaterial.
  • landsbygdsföretag, utveckling av affärsmodell.
  • planering av och test av ett utbildningsprogram för innovativa affärsmodeller för hållbara företag
  • praktiska metoder för utbildning och materialutveckling
  • online-lärande för företagare, nystartade företag och arbetslösa vuxna utanför tätort
  • innovativ integration av entreprenörsskapsutbildning i europeiska kursplaner 
Resultat
  • Utveckla affärsmodeller kring entreprenörsskap utanför tätorter i Europa och använda dem som pedagogiskt verktyg
  • Planering och testa ett utbildningsprogram för innovativa affärsmodeller och hållbara företag, baserat på behov som identifierats
  • Utveckling av praktiska metoder och material för att säkerställa effektivt lärande och för att utveckla nya produkter och tjänster
  • Utveckling och stöd för online-lärande miljöer för öppen och innovativt lärande vilket ger hög kvalitet på inlärningsmiljön för nystartade företag och arbetslösa vuxna utanför tätorter, och på så sätt främja och stödja jämlikhet och delaktighet i inlärningsprocessen. För att bäst kunna tjäna projektets målgrupp och andra intressenter kommer ett rekommendationsdokument att utvecklas som kommer att innehålla feedback från pilotprojekt, anpassningar, förslag till praktisk användning av LiveCanvas-lärandesultat.
Projektnyheter
Projektets senaste nyhetsbrev har utfärdats strax efter den framgångsrika konferensen som hölls i Sverige.
Projektets slutliga möte och konferens kommer att hållas den 25 och 26 september 2018 i Järvsö, Sverige.